Category Archives: An toàn thông tin

Tấn công mạng có thể đến từ… tủ lạnh

Ông Hồ Hữu Thắng cho biết: Kết nối IoT đến năm 2020, 63 triệu thiết bị online/giây (ảnh:PK)Ông Hồ Hữu Thắng cho biết: Kết nối IoT đến năm 2020, 63 triệu thiết bị online/giây (ảnh:PK)
Advertisements